Elif Esra Kırımlı

Kurucu Ortak, Avukat


1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aralık 1995’te avukatlık ruhsatnamesini almıştır. 1993–1998 yılları arasında İstanbul’da uluslararası çalışan muhtelif bürolarda avukat olarak çalıştıktan sonra 1998 yılından itibaren bir Holding bünyesindeki Telekomünikasyon Grubu dâhilinde yer alan şirketlerin Hukuk Müşavirliğini yaptı.

2000 senesinde Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Uluslararası Bankacılık ve Finans Hukuku üzerine Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı. LL.M final tezini Kamu/Özel Sektör Ortaklıkları (Public/Private Partnerships) üzerine verdi. Halen İstanbul Üniversitesi Mali Hukuk Bölümünde Vergi üzerine doktora çalışmalarına devam etmektedir. Hali hazırda Kırımlı&Partners bünyesinde kurucu ortak olarak çalışmalarına devam etmektedir. Vergi Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hukuku üzerinde yoğunlaştığı hukuk alanlarını teşkil etmektedir. Deniz Hukuku Derneği Dergisinde yayınlanmış “ISM (International Safety Management Code) Kuralları” isimli basılı bir eseri bulunmaktadır. İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

esra@kirimli.av.tr