Vergi Hukuku

Gerek ülkemizdeki vergisel uygulamalarda yaşanan yoğun sıkıntılar gerekse de bu alandaki hatalı uygulamalardan kaynaklanan ciddi mali sonuçlar nedeniyle vergi hukuku son derece titiz bir çalışmayı ve takibi gerektirmektedir.

Vergi uygulamalarının teknik-mali boyutunun olması bu alandaki çalışmalarda mali uygulamalara yönelik danışmanlık gereksinimi arttırmaktadır. Avukat Ortaklığımız, gerek vergi hukuku ve uygulaması konusunda deneyimli kadrosu gerekse de muhasebe ve maliye alanında uzman danışmanları ile şirketlerin ve şahısların vergi uygulamalarından kaynaklanan hukuki sorunlarının çözümüne destek sağlamaktadır. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve benzer diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, uzlaşma veya dava yoluna başvurulması, Şirketler arası işlemler, kaynak transferleri, hissedarlarla yapılan işlemler gibi özel işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklar, Vergisel planlamaların hukuki boyutları ve vergi denetimlerine yönelik hukuki destek sağlanması hizmetlerini sunmaktadır.