Gayrimenkul Hukuku

Yerli ve yabancı gayrimenkul yatırımcılarına ve perakende şirketlerine etkin bir şekilde hizmet sunmaktayız.

Ortaklığımız özellikle her türlü gayrimenkul projesinin başlangıcından tamamlanmasına kadar tüm aşamaları içerecek şekilde hukuki danışmanlık; Arsa/hasılat payı karşılığı inşaat, satış vaadi, mühendislik, müteahhitlik ve tedarik sözleşmelerinin hazırlanması; AVM kira sözleşmeleri, AVM yönetim ve varlık yönetim sözleşmeleri; Kira, otel yönetimi sözleşmeleri ve diğer idari sözleşmelerinin hazırlanması, İmar ve inşaat izinlerinin alınması ve ilgili sürecinin takibi; Birleşme ve devralma, özelleştirme, enerji ve finans projeleri kapsamında birçok büyük özel şirket ve kamu kuruluşunun maliki ve/veya kullanmakta olduğu taşınmazların ayrıntılı hukuki incelemelerinin (due diligence) yapılması; Büyük projelerde taşınmazlar üzerinde her türlü takyidat kurulması; Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili gerekli tüm hizmetlerin sağlanması ve benzeri hukuksal destek sağlamaktadır.