Uzmanlık Alanlarımız


Kurucu ortağının bireysel olarak 1990 yılından itibaren oluşturduğu mesleki birikimleri, Kırımlı & Partners Hukuk Bürosu bünyesinde bir araya getirilerek, çok yönlü, üretken, dinamik bir yapı oluşturulmuştur. Bu çerçevede uzun yılları geride bırakan hukuk büromuz, birçok başarılı çalışmaya imza atmıştır.

Büromuzda yerli ve yabancı müvekkillerimize Borçlar Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Yerel ve Uluslararası Tahkim, İş hukuku, Vergi Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Basın ve Medya Hukuku, Fikri Mülkiyet Hakları, Ceza Hukuku ve Kurumsal Yönetim de dahil olmak üzere Türk hukukunun hemen hemen her alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Hakları ihlal edilen kimselerin ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında etkin bir şekilde uzman hukukçular marifetiyle temsil edilmeleri, haklarının korunması bakımından son derece önemlidir.

Devamı...

Ceza Hukuku

Hakları ihlal edilen kimselerin ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında etkin bir şekilde uzman hukukçular marifetiyle temsil edilmeleri, haklarının korunması bakımından son derece önemlidir.

Devamı...

Fikri Mülkiyet Hukuku

KIRIMLI & PARTNERS Ortaklığı, Türkiye’nin önde gelen medya ve yapım şirketi müvekkillerine bu kapsamda hukuki hizmet sunmaktadır.

Devamı...

Gayrimenkul Hukuku

Yerli ve yabancı gayrimenkul yatırımcılarına ve perakende şirketlerine etkin bir şekilde hizmet sunmaktayız.

Devamı...

Vergi Hukuku

Gerek ülkemizdeki vergisel uygulamalarda yaşanan yoğun sıkıntılar gerekse de bu alandaki hatalı uygulamalardan kaynaklanan ciddi mali sonuçlar nedeniyle vergi hukuku son derece titiz bir çalışmayı ve takibi gerektirmektedir.

Devamı...

Bilişim Hukuku

Avukat Ortaklığımız, bilişim teknolojileri alanında her türlü danışmanlık ve dava takip hizmetlerini uzman hukukçularımız vasıtasıyla sunmaktadır.

Devamı...

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar, faaliyet gösterdiğimiz alanlardan bir diğeridir. Ekibimiz birleşme ve devralma süreçlerinde her aşamada profesyonel hukuki hizmet vermektedir.

Devamı...

Genel Sözleşme Hukuku

Avukat Ortaklığımız, sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi konularındaki önemli bir tecrübeye sahiptir.

Devamı...

İş Hukuku

Avukat Ortaklığımız insan kaynakları ve iş hukukunun tüm alanlarında danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Devamı...

Miras Hukuku

Avukat ortaklığımız, mirasın açılmasından terekenin tasfiyesine kadar olan tüm aşamalarda, müvekkillerine etkin hukuki destek sunmaktadır.

Devamı...