Ticaret Hukuku

Büromuz, ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış ekibi ile ticaret şirketlerinin tüm faaliyetlerini içerecek şekilde genel hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda, ticari ilişkilere yönelik sözleşme, şirket genel kurul toplantılarının yapılması, her türlü hukuki metinlerin hazırlanması, şirket devir alma, birleşme, bölünme, hisse devri, kurumsal yönetim, ticari uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve bu alanda gerekli her türlü hukuki desteğin verilmesi hususlarında destek vermektedir.